Transport sanitarny

Jeżeli wymagasz podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia albo musisz udać się na leczenie, a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego (bez względu na schorzenie) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego.

 

Jeżeli jesteś zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagasz pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymagasz korzystania z pojazdówdostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przysługuje transport częściowo płatny w przypadku leczenia:

chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

chorób nowotworowych,

chorób oczu,

chorób przemiany materii,

chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

chorób skóry i tkanki podskórnej,

chorób układu krążenia,

chorób układu moczowo-płciowego,

chorób układu nerwowego,

chorób układu oddechowego,

chorób układu ruchu,

chorób układu trawiennego,

chorób układu wydzielania wewnętrznego,

chorób zakaźne i pasożytnicze,

urazów i zatruć,

wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

 

NFZ pokrywa w takich przypadkach 40% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

 

W przypadkach niewymienionych powyżej koszty transportu będziesz musiał pokryć w całości osobiście.

 

Skierowanie

 

Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Karetki pogotowia ratunkowego służą do ratowania życia i zdrowia ludzi. Nie wzywaj pogotowia ratunkowego, gdy potrzebujesz transportu sanitarnego.

 

Transport sanitarny w POZ

 

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ.
  • Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Zasady odpłatności są takie same jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

 

 

Transport sanitarny „daleki” w POZ

 

Z transportu „dalekiego” w POZ możesz skorzystać w następujących sytuacjach:

  • kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu. Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca Twojego zamieszkania;
  • kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymagasz kontynuacji leczenia w kraju, a stan Twojego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem. W takim przypadku przysługuje Ci transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej Twojego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.
  • kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z Twojego miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń i z powrotem;
  • kiedy musisz ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca zamieszkania przekracza 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i zpowrotem;

 

Aby skorzystać z transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ pacjent powinien (ew. rodzina albo opiekun prawny) wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki należy złożyć woddziale Funduszu, do którego należysz. Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda pisemnie stosowną decyzję.

 

Ważne! W przypadku transportu związanego z leczeniem poza granicami kraju, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie sporządzone w języku polskim, a przygotowane przez zagraniczny szpital, który realizował leczenie. w przypadku transportu związanego z leczeniem specjalistycznym w kraju należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.

 

Serwis jest dostosowany

do urządzeń mobilnych.

 

Treści informacyjne zaczerpnięto z portali Narodowego Funduszu Zdrowia, Zintegorwanego Informatora Pacjenta oraz Ministerstwa Zdrowia