Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Gostycynie

Serwis jest dostosowany

do urządzeń mobilnych.

 

Treści informacyjne zaczerpnięto z portali Narodowego Funduszu Zdrowia, Zintegorwanego Informatora Pacjenta oraz Ministerstwa Zdrowia